op-maat-apeldoorn-logo-cjg-v2

Gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de betaling van de zorg. Dit betekent dat wij een aanvraag “Dienstverleningsovereenkomst (DVO)” bij het CJG moeten indienen. Dit doen wij na de intakefase.

Verwijsbrief

Voor het aanvragen van een DVO is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Indien u verwezen bent door het CJG is de DVO al afgegeven en hoeven wij geen nieuwe aan te vragen. Een DVO is maximaal een of twee jaar geldig. Indien de behandeling langer in beslag neemt, is Op Maat verantwoordelijk tijdig een nieuwe DVO aan te vragen.

Afzeggen afspraak

N.B. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, worden voor €75,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.