op-maat-apeldoorn-aanbod-psygologisch-onderzoek-v1

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

Met psychologisch onderzoek kan inzicht worden verkregen in het gedrag, het intelligentieniveau of de persoonlijkheid van uw kind. Voor zo’n onderzoek maakt Op Maat gebruik van vragenlijsten die niet alleen door de ouders, maar soms ook door de school of jongere zelf moeten worden ingevuld. Dit gebeurt meestal digitaal via het beveiligde netwerk van telepsy. Ook kan het zinvol zijn uw kind op school te observeren. Daarnaast zal uw kind uitgenodigd worden, waarbij afhankelijk van de leeftijd gebruik kan worden gemaakt van o.a. testmateriaal, spelobservatie en gesprekken.

Als uit het onderzoek signalen naar voren komen dat er bij uw kind mogelijk sprake is van specifieke leerproblemen (vb. dyslectie), is een doorverwijzing naar een andere praktijk noodzakelijk.

Het onderzoeksverslag

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een onderzoeksverslag, waarin staat aangegeven wat de uitkomsten zijn en welke behandeling wordt geadviseerd. Dit verslag zal tijdens het adviesgesprek uitgebreid met u besproken worden. Het streven is om het verslag zo te schrijven, dat het voor u als ouder begrijpelijk is en direct ook praktische handvatten biedt waarmee u verder kan.