op-maat-apeldoorn-aanbod-behandeling-v1

Als het duidelijk is dat uw kind zelf behandeling nodig heeft, stelt Op Maat samen met uw kind, eventueel samen met u, behandeldoelen op. Op Maat werkt met vastgelegde behandelprogramma’s en diverse psychotherapeutische technieken.

Huiswerkmap

Bij individuele begeleiding wordt altijd met een huiswerkmap gewerkt. Hierin komen opdrachten voor thuis te staan, maar ook de inzichten die we tijdens de sessie hebben opgedaan of een stukje theorie voor uw kind. Soms wordt een huiswerkmap aangelegd, waarin opdrachten voor thuis staan. Zo krijgt uw kind meer grip op zijn eigen gedrag en gevoelens. Bovendien is de huiswerkmap voor u een bron van informatie over de inhoud van de begeleiding.

Het is mogelijk dat u bij de gesprekken aanwezig bent, maar meestal krijgt u aparte ouderbegeleiding. Daarnaast is er contact met de school van uw kind en andere relevante personen om tot een optimale afstemming te komen.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie wordt uitgelegd wat bepaalde stoornissen betekenen, zoals ADHD, of autisme. Psycho-educatie kan helpen bij het accepteren van bepaalde (gedrags)problemen. Uw kind krijgt inzicht in zijn sterke en zwakke kanten. Hij begrijpt dat het niet zijn schuld is dat hij problemen heeft en hij ervaart dat hij niet de enige is met deze problemen. Ook leert uw kind beter hoe hij met anderen moet omgaan, thuis en op school. Hierdoor neemt zijn zelfvertrouwen toe.

Psycho-educatie is ook zinvol voor ouders. U krijgt niet alleen inzicht in het gedrag van uw kind, u krijgt ook hulpmiddelen aangereikt voor zijn opvoeding. Daarnaast kan het verstandig zijn de overige gezinsleden (broers en zussen) te betrekken bij de uitleg van de stoornis. Soms besluiten kinderen ook hun klasgenoten hierover in te lichten.

kamer-bureau

Traumabehandeling

Bij het woord ‘trauma’ denken veel mensen aan ernstige gebeurtenissen, zoals een ongeluk, of seksueel misbruik. Maar ook door pesten, of na een vervelend voorval kan een trauma ontstaan. Bij een trauma krijgt een kind vaak een negatief beeld van zichzelf en kan het last krijgen van angst- of paniekaanvallen. Op Maat gebruikt EMDR voor het behandelen van trauma’s. Zie voor meer informatie over EMDR de website van de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.