eigenaren-zilverschoon

de Zilverschoon

Op Maat maakt deel uit van “de Zilverschoon”. De Zilverschoon is in 2020 ontstaan vanuit de behoefte om samen te werken. Dit hebben we vormgegeven door gezamenlijk een pand te kopen. Binnen dit pand kunnen wij met collega’s de samenwerking vorm geven en zijn er korte lijntjes.

Binnen de Zilverschoon werken 2 psychologen, een orthopedagoge, een psychomotore therapeut, een diëtiste, een fysiotherapeut en een accupuncturiste samen, elk vanuit de eigen praktijk en eigen deskundigheid. Door gezamenlijk een praktijkadres te betrekken zorgen we voor een effectieve en efficiënte hulpverlening. Kinderen en volwassenen hoeven niet langer naar verschillende hulpverleningsinstanties, maar kunnen terecht op één adres. Bovendien zorgen de korte lijntjes voor flexibiliteit en snel handelen.

Zie voor meer informatie www.dezilverschoon.nl

op-maat-apeldoorn-logo-ggz-kinder-jeugd-apeldoorn-v1

GGZ kind en jeugd Apeldoorn

Daarnaast maakt Op Maat deel uit van GGZ kind en jeugd Apeldoorn. ‘GGZ kind- & Jeugd Apeldoorn’ is een samenwerkingsverband waarin we met verschillende hulpverleners samenwerken. Binnen dit verband kunnen we ook binnen dossiers samenwerken. Hierdoor kunnen we gebruik maken van elkaars expertise. Het samenwerkingsverband is verdeeld over 2 locaties, De Praktijk, Burglaan 41A (Centrum) en Praktijk de Matenhoek).

Zie voor meer informatie www.GGZkindenjeugd.nl