Corona maatregelen juni 2020;

Vanuit mijn praktijk volg ik de richtlijnen zoals het RIVM ze heeft opgesteld. Concreet betekent dit dat afspraken op de praktijk weer door kunnen gaan.

Op de praktijk hebben we wachtkamer uitgebreid, zodat we de 1 1/2 meter afstand kunnen waarborgen. Ook kan u daar de handen ontsmetten. Kom alleen of maximaal met 2 mensen. Indien u of iemand bij u thuis verkouden is, koorts heeft of andere ziekteverschijnselen heeft, kan u niet op de praktijk komen. Ook kan uw kind dan niet komen.

Advies en begeleiding als tijdelijk professionele hulp nodig is.

Voor kinderen, jongeren en ouders.

Op maat

Soms maak je je als ouders zorgen over de ontwikkeling van je kind en is tijdelijk professionele hulp nodig. Op Maat is een kleine praktijk die samen met ouders, kinderen en/of jongeren meedenkt over welke vorm van hulp nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat de hulp zo lang duurt als nodig is en zo kort als kan. Hierbij werkt Op Maat graag samen met andere hulpverleners.

Op Maat is gevestigd in de wijk De Maten in Apeldoorn. De naam Op Maat verwijst niet alleen naar de wijk De Maten, maar geeft ook de benaderingswijze van de praktijk weer: maatwerk voor ieder kind door nauwe samenwerking met ouders.

op-maat-apeldoorn-home-professionele-hulp-v1
op-maat-apeldoorn-home-psygologisch-onderzoek-v1

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan zicht geven op de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Het gedrag van uw kind is zo beter te begrijpen. Ook wordt duidelijk welke steun u kunt bieden en welke afstemming vanuit de omgeving (school) nodig is.

op-maat-apeldoorn-home-persoonlijke-behandeling-v1

Behandeling

Tijdens de behandeling krijgt uw kind handvatten aangereikt om met zijn of haar problemen te leren omgaan. Op Maat biedt veel verschillende behandelingsmogelijkheden.

op-maat-apeldoorn-home-ouderbegeleiding-v1

Ouderbegeleiding

Als uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, of als uw thuissituatie (tijdelijk) niet ideaal is voor uw opgroeiende kind, vraagt uw kind om een andere benadering. Samen met u kijkt Op Maat naar wat u en uw kind nodig hebben en past de begeleiding hierop aan.