Corona nieuws 16 maart 2020;

Helaas ben ik ook genoodzaakt al mijn afspraken af te zeggen tot dinsdag 6 april om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gezien de nieuwe richtlijnen voel ik mij hiertoe maatschappelijk verplicht. Dit betekent dat ook de afspraken met derden (scholen, gezinsvoogd,…) niet door kunnen gaan.
Ik realiseer met dat deze nieuwe situatie voor iedereen lastig is. Ook ik merk dat ik het lastig vind om te kijken hoe ik mijn werk de komende 3 weken vorm kan geven. Ik kan me namelijk voorstellen dat het voor een aantal prettig is om een gesprek te hebben. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. We kunnen natuurlijk altijd bellen, maar daarnaast heb ik de mogelijkheid om, vanaf dinsdag, ook via een veilige verbinding te beeldbellen (videobellen). In uitzonderlijke gevallen kunnen we natuurlijk ook altijd een afspraak plannen op de praktijk. Tenslotte hebben we op de praktijk ook de nodige maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Een aantal van u werkt via modules in therapieland, zogenoemde e-health. Dit kan natuurlijk gewoon doorgaan en ik zal u of uw kind via de berichten daarin ondersteunen.

Ik zou u als ouder willen vragen deze situatie met uw kind te bespreken om samen te kijken wat hij/zij nodig heeft en zou willen. Ook is het belangrijk om samen als ouders te kijken waar jullie wensen liggen.
Als u of uw kind een gesprek wil, wil ik u vragen een mail te sturen via de clientenlogin of naar praktijk@opmaatapeldoorn.nl Beantwoord daarin de volgende vragen;
1. Ik wil graag een afspraak op dinsdag / woensdag / vrijdag / maakt niet uit
2. Mijn voorkeurstijd is de ochtend / middag
3. Ik wil graag een telefonisch gesprek / beeldbellen

Advies en begeleiding als tijdelijk professionele hulp nodig is.

Voor kinderen, jongeren en ouders.

Op maat

Soms maak je je als ouders zorgen over de ontwikkeling van je kind en is tijdelijk professionele hulp nodig. Op Maat is een kleine praktijk die samen met ouders, kinderen en/of jongeren meedenkt over welke vorm van hulp nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat de hulp zo lang duurt als nodig is en zo kort als kan. Hierbij werkt Op Maat graag samen met andere hulpverleners.

Op Maat is gevestigd in de wijk De Maten in Apeldoorn. De naam Op Maat verwijst niet alleen naar de wijk De Maten, maar geeft ook de benaderingswijze van de praktijk weer: maatwerk voor ieder kind door nauwe samenwerking met ouders.

op-maat-apeldoorn-home-professionele-hulp-v1
op-maat-apeldoorn-home-psygologisch-onderzoek-v1

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan zicht geven op de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Het gedrag van uw kind is zo beter te begrijpen. Ook wordt duidelijk welke steun u kunt bieden en welke afstemming vanuit de omgeving (school) nodig is.

op-maat-apeldoorn-home-persoonlijke-behandeling-v1

Behandeling

Tijdens de behandeling krijgt uw kind handvatten aangereikt om met zijn of haar problemen te leren omgaan. Op Maat biedt veel verschillende behandelingsmogelijkheden.

op-maat-apeldoorn-home-ouderbegeleiding-v1

Ouderbegeleiding

Als uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, of als uw thuissituatie (tijdelijk) niet ideaal is voor uw opgroeiende kind, vraagt uw kind om een andere benadering. Samen met u kijkt Op Maat naar wat u en uw kind nodig hebben en past de begeleiding hierop aan.

Cookies en privacy

Wij maken ook gebruik van analytische cookies om de website te blijven verbeteren. Maar hier hebben we jouw toestemming voor nodig. Klik hieronder op accepteren om deze toestemming te geven. Je kan hier meer over lezen in de privacyverklaring.