op-maat-apeldoorn-praktisch-aanmelden-v1

Overleg

Verwijzers, ouders en jongeren kunnen rechtstreeks contact met Op Maat opnemen om te overleggen. U kunt hiervoor bellen (0617926375), een app sturen of het contactformulier invullen.

Voor vergoeding van de behandeling is altijd een verwijzing nodig van het CJG of een arts (huisarts, kinderarts,..) noodzakelijk.

Aanmelding

Een definitieve aanmelding, betekent dat wij een dossier voor uw kind aanmaken. U kunt uw kind pas definitief aanmelden, als u hierover contact met ons hebt gehad. Wanneer u uw kind definitief aanmeld zal automatisch een dossier worden aangemaakt na het invullen van dit aanmeldformulier.

LET OP: vul dit aanmeldformulier alleen in indien u contact met de praktijk heeft gehad en besloten is tot een aanmelding over te gaan. Voor overleg of na verwijzing door CJG of een arts belt u eerst met 0617926375 of vult u het contactformulier in.

Wachttijden

Helaas is het aantal aanmeldingen vaak zo groot dat wij niet altijd direct plaats hebben. Op dit moment heeft de praktijk een cliëntenstop tot juni 2024.